Miljøundersøkelser i vann

FJELD OG VANN AS

Org nr. 820 371 542 MVA

Miljøundersøkelser i vann

God kompetanse i kartlegging av miljøgifters forekomst og skjebne i akvatisk miljø, ferskvannsbiologi, fiskebiologiske undersøkelser, limnologi, statistisk analyse og grafisk framstilling av miljødata.


Environmental studies in water

Solid competence in studies of occurrence and fate of pollutants in the aquatic environment, freshwater biology, fish biology studies, limnology, statistical analysis and graphical presentation of environmental data.


Stacks Image 168